Kobiety stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa. Jednak ich głos jest słabo słyszalny. Nie dostrzega się ich potrzeb, wyklucza z podejmowania najważniejszych dla samych kobiet decyzji.

Ladyfest to projekt utworzenia w przestrzeni publicznej miejsca dla wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji prezentacji twórczości i aktywności kobiet. Chcemy wypromować w Toruniu miejsca przyjazne dla niezależnej kultury kobiecej, płaszczyzny spotkań kobiet, wymiany doświadczeń, wzmocnienia zaangażowania kobiet do udziału w sferze publicznej, promocji kobiecej sztuki w różnorodnych postaciach. Projekt ma przeciwdziałać wykluczaniu kobiet z kultury i szerzej ze sfery publicznej. Ma przyczynić się do inkluzji kobiet do sfery, która nadal pozostaje poza ich zasięgiem.

Historia Ladyfestu

Ladyfest jest imprezą odbywającą się cyklicznie w wielu miastach Europy i USA. Idea wywodzi się z ruchu Riot Grrrl i ma na celu promowanie alternatywnej twórczości oraz kreowania przestrzeni kobiecej. Jest to przedsięwzięcie typu non-profit. Po raz pierwszy festiwal odbył się w 2000 roku w Olimpii (Stan Waszyngton, USA). Toruński Ladyfest będzie pierwszym tak dużym wydarzeniem promującym idee feministyczne w naszym regionie. Chcemy aby podczas tych sześciu dni Toruń stał się miastem kobiet - miastem kolorowym, zróżnicowanym, dynamicznym. Miejscem, w którym swoje talenty i umiejętności będą mogły zaprezentować kobiety pochodzące z różnych środowisk i tworzące w obrębie rozmaitych nurtów sztuki. Mamy nadzieję, że dzięki temu festiwalowi media zaczną postrzegać feminizm jako zasługujący na zainteresowanie i prawdziwie pozytywny ruch społeczny. Dlatego ważną rolę odgrywać będzie zwłaszcza ta aktywność kobiet, która jest związana ze sztuką i niekonwencjonalnymi działaniami, które przyciągną i media i publiczność.

Co się wydarzy w Toruniu?

Ladyfest będzie wielobarwnym karnawałem, przejawem radości i pozytywnej energii. Wielogłosem spod znaku feminizmu i queerowej kultury. Festiwalowi będzie towarzyszył wolnościowy, feministyczny przekaz w myśl "idei do it yourself" (D.I.Y.). Głos kobiet, nasz sprzeciw wobec agresji, dominacji, homofobii, seksizmu, faszyzmu, rasizmu i konsumpcjonizmu będzie wreszcie słyszalny.

Ladyfest odbędzie się w Toruniu w dniach 12-18.10.2009. Więcej informacji w Programie.

Designed by: wytworniaprojektow.pl